Nielegalni migranci próbowali przekroczyć granicę Polski ukryci w pociągu

Funkcjonariusze KAS z przejścia granicznego w Kuźnicy ujawnili nielegalnych migrantów.

W trakcie kontroli pociągu towarowego z Białorusi funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili czterech obcokrajowców, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę.

Cudzoziemcy przebywali w wagonie przeznaczonym do przewozu ładunków sypkich, przykryci byli warstwą kruszywa. Zostali zatrzymani i przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

W czasie czynności służbowych ustalono, że nielegalni migranci to mężczyźni w wieku 21-29 lat pochodzący z Algierii. Jeden z nich w 2018 roku został skazany w Belgii na 8 miesięcy więzienia. W 2020 otrzymał nakaz wydalenia z Belgii oraz zakaz wjazdu do niego przez 10 lat, ponieważ został skazany za kradzież z użyciem przemocy oraz groźby.

Mężczyzna starał się w Holandii o ochronę międzynarodową. Nie uzyskał jej. W Holandii został skazany za przemoc w stosunku do policjanta oraz za udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą, przemocą i groźbami. Otrzymał nakaz wydalenia z kraju oraz zakaz wjazdu przez 2 lata.

Mężczyźni otrzymali decyzję administracyjną nakazującą im powrót do kraju pochodzenia. Wszyscy mają zakaz wjazdu na obszar państw strefy Schengen przez 5 lat. Zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców do czasu opuszczenia Polski.