VIDEO. Chciała zaoszczędzić czas, mogła stracić życie

Zdarzenie, które miało miejsce pod koniec stycznia 2024 roku na ulicy Słonecznej w Starej Iwicznej, stanowi przypomnienie o konsekwencjach nieuwagi na drodze.

12-letnia dziewczynka, wracając z lodowiska, zdecydowała się na ryzykowne przejście przez jezdnię zamiast skorzystać z pobliskiego przejścia dla pieszych. Ten moment nieuwagi niemal kosztował ją życie. Dziecko zostało potrącone przez dostawczy samochód kierowany przez 50-letnią kobietę. Na szczęście, w wyniku zdarzenia dziewczynka odniosła tylko lekkie obrażenia.

Wypadek ten, choć mógł zakończyć się tragicznie, skończył się stosunkowo szczęśliwie, nie zmienia to jednak faktu, że jest to poważne ostrzeżenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zignorowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych i próba skrócenia drogi mogły doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

Zdarzenie to skupia uwagę na ważności przestrzegania zasad ruchu drogowego, szczególnie przez najmłodszych uczestników ruchu. Pokazuje, jak łatwo, w krótkim momencie roztargnienia, można narazić siebie na niebezpieczeństwo. Odpowiedzialność spoczywa nie tylko na kierowcach, ale również na pieszych, którzy powinni zawsze korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych oraz zachować szczególną ostrożność przy przekraczaniu jezdni.

Policja przypomina, że:

  • pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.
  • przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
  • przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych,  jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.

Pieszemu zabrania się:

1. wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów:

  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2. przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;
 
4. przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów;
 
5. chodzenia po torowisku;
 
6. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
 
7. przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;
 
8. korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Źródło: policja.pl


PIT