Śmierć 14-latki. Wyniki postępowań dyscyplinarnych wobec policjantów

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach zakończyła trzy z czterech postępowań dyscyplinarnych, które dotyczyły działań policjantów związanych ze sprawą poszukiwawczą 14-letniej dziewczyny, która miała miejsce 28 listopada ubiegłego roku w Andrychowie. Postępowania te skupiały się na ocenie działań dwóch funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Andrychowie oraz jednego policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Jedno z postępowań, dotyczące komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie, zostało zawieszone ze względu na jego stan zdrowia. Warto podkreślić, że wszelkie rozpoczęte działania dyscyplinarne zostały zainicjowane na polecenie Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Wyniki przeprowadzonych postępowań przedstawiły różne zarzuty wobec zaangażowanych funkcjonariuszy. Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie został zawieszony w obowiązkach z powodu zaniechania czynności służbowych oraz niedopełnienia obowiązków. Jego nieobecność w służbie, trwająca od dłuższego czasu, skutkowała odwołaniem z zajmowanego stanowiska na początku lutego.

Oficer dyżurny andrychowskiego komisariatu, oskarżony o niedopełnienie obowiązków służbowych, został uznany winnym i ukarany karą dyscyplinarną w formie ostrzeżenia. Natomiast policjant przyjmujący zawiadomienie w Andrychowie, oskarżony o nieprawidłowe wykonanie czynności służbowych, został uniewinniony po niepotwierdzeniu zarzutów.

W odniesieniu do policjanta z KPP Wadowice, który nadzorował interwencję, pomimo stwierdzenia winy w wykonaniu czynności służbowej w sposób nieprawidłowy, odstąpiono od nałożenia kary.

Dodatkowo, w wyniku dalszych ustaleń, 26 stycznia rozpoczęto kolejne postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariusza z Wydziału Kryminalnego w Andrychowie, oskarżonego o naruszenie dyscypliny służbowej poprzez niewykonanie oraz odmowę wykonania polecenia służbowego. Postępowanie to jest w toku.

Zakończenie trzech postępowań dyscyplinarnych stanowi ważny krok w kierunku wyjaśnienia okoliczności zaginięcia 14-latki i podkreśla determinację policji w utrzymaniu dyscypliny służbowej oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Jednocześnie trwające jeszcze postępowanie dyscyplinarne wskazuje na kontynuację działań mających na celu pełne rozliczenie wszystkich aspektów tej sprawy.