Pierwszy taki wyrok w Polsce. Gwałt przez internet

W ramach działań prowadzonych przez jednostkę CBZC z Krakowa, pod egidą Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, rozpoczęto dochodzenie na podstawie zgłoszenia od pokrzywdzonej nieletniej, która padła ofiarą internetowego szantażu.

Omawiana kwestia dotyczyła osobnika, który za pośrednictwem różnorodnych aplikacji mobilnych i serwisów społecznościowych poszukiwał potencjalnych nieletnich ofiar, by następnie nawiązywać z nimi kontakty mające seksualny podtekst. Korzystając z młodego wieku, niewiedzy oraz ufności swoich ofiar, manipulował nimi do przesyłania swoich prywatnych zdjęć i filmów. Następnie, grożąc ich upublicznieniem wśród znajomych ze szkoły lub rodziny, zmuszał ofiary do tworzenia materiałów o charakterze seksualnym, często o zabarwieniu sadyzmu, używając przy tym języka obraźliwego i degradującego.

Dzięki zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz współpracy z Prokuraturą Okręgową w Tarnowie, udało się zlokalizować i aresztować sprawcę, 28-letniego mężczyznę. W trakcie dochodzenia zgromadzono obszerny materiał dowodowy, zarówno z mediów społecznościowych podejrzanego i ofiar, jak i zabezpieczonych urządzeń elektronicznych.

Dokładne śledztwo, wsparte dowodami i informacjami uzyskanymi dzięki współpracy międzynarodowej, umożliwiło postawienie mężczyźnie piętnastu zarzutów dotyczących przestępstw wobec ośmiu nieletnich dziewcząt. Wśród zarzutów znalazły się m.in. przymuszanie do określonych działań, nielegalne utrwalanie wizerunku podczas aktów seksualnych, wymuszanie innych czynności seksualnych pod groźbą, a także posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich.

To wydarzenie stanowi rzadki, być może nawet jedyny przypadek w kraju, gdzie orzeczenie sądowe uznało, iż działania oskarżonego, mimo ich realizacji wyłącznie w przestrzeni wirtualnej i braku fizycznego kontaktu z ofiarami, spełniły warunki przestępstwa gwałtu i został skazany na 13 lat pozbawienia wolności.