Ochroniarz VS złodziejka, skala kradzieży w UK rośnie

Statystyki kradzieży w sklepach w Wielkiej Brytanii wskazują na znaczący wzrost tego zjawiska w ostatnim roku. Według danych wydanych przez Office for National Statistics (ONS), liczba przestępstw związanych z kradzieżą sklepów odnotowanych przez policję w Anglii i Walii wzrosła o 25% w ciągu ostatniego roku.

W 2023 roku zarejestrowano 365,164 takich przestępstw, co stanowi wzrost o jedną czwartą w porównaniu z poprzednim rokiem.

Raporty wskazują, że kradzieże w sklepach są główną przyczyną przemocy i nadużyć wobec pracowników sklepowych. Z ankiety przeprowadzonej przez związek zawodowy pracowników sklepów, Usdaw, wynika, że w 60% przypadków kradzieże stanowiły punkt zapalny dla przemocy lub nadużyć.

Z 3,082 ankietowanych pracowników sklepowych, 65% było obrażanych słownie, a 43% grożono im. Jedna szósta (17%) pracowników sklepowych doświadczyła w swojej karierze napaści, a 5% zostało zaatakowanych w tym roku​​.

Warto zauważyć, że statystyki te mogą nie odzwierciedlać pełnego obrazu problemu, ponieważ nie wszystkie przypadki są zgłaszane lub identyfikowane przez odpowiednie instytucje.

Zobacz nagranie, jak ochroniarz próbuje zatrzymać złodziejkę sklepową