Agentka KGB w Polsce po pijaku przyznała, że jest szpiegiem

20 grudnia 2023 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymała obywatelkę Białorusi podejrzaną o szpiegostwo na rzecz białoruskiego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, znanego jako KGB.

Kobieta miała przekazywać informacje na temat przebywających na terytorium Polski członków białoruskiej diaspory oraz organizacji skupiających Białorusinów i Polaków narodowości białoruskiej.

Po zatrzymaniu, które miało miejsce w kilku lokalizacjach na terenie Polski, zabezpieczono nośniki danych, przeprowadzono przeszukania i przesłuchano świadków. Podejrzanej przedstawiono zarzuty prowadzenia działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, na wniosek prokuratury, zastosował wobec niej tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Delegatura ABW w Białymstoku pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie​​​​.

Dodatkowo, portal Kresy.pl podaje, że podejrzana, Daria Ostapienko, próbowała nawiązać kontakty z działaczami politycznymi z białoruskiej diaspory w Polsce i zbierała informacje o ich działalności.

Zainteresowana była szczególnie działalnością białoruskiej organizacji paramilitarnej oraz Białorusinami wspierającymi ukraińskie siły zbrojne. Kobieta została zatrzymana po tym, jak pod wpływem alkoholu ujawniła swoją współpracę z KGB znajomym, którzy następnie przekazali te informacje ABW.