Video. Policjanci udają pijanych by wyłapać złodziei. Genialne

Policja Metropolitalna w Londynie zastosowała taktykę polegającą na użyciu funkcjonariuszy pod przykrywką do zwalczania wzrostu liczby kradzieży luksusowych zegarków na zachodnim końcu miasta.

Ta innowacyjna strategia obejmowała wykorzystanie funkcjonariuszy w cywilnych ubraniach, którzy udawali potencjalne cele dla złodziei zegarków, szczególnie w obszarach i czasach o wysokim ryzyku takich przestępstw.

Policja Metropolitalna zidentyfikowała czwartki, piątki i soboty, szczególnie w godzinach od 23:00 do 4:00, jako szczytowy czas dla tych kradzieży.

Operacje te okazały się bardzo skuteczne, prowadząc do aresztowania i postawienia zarzutów 27 osobom, z których 21 obecnie znajduje się za kratkami.

Komisarz Policji Metropolitalnej, sir Mark Rowley, wychwalał odwagę funkcjonariuszy biorących udział w tych operacjach pod przykrywką. Dobrowolnie stawali się oni celami dla potencjalnie agresywnych rabusiów, wiedząc, że ich koledzy byli w pobliżu, aby interweniować, gdy tylko zaczynał się rabunek.

Operacje skoncentrowały się na trzech obszarach o wysokim ryzyku kradzieży: South Kensington, Chelsea, Soho i Mayfair.

Te operacje okazały się skuteczne w zmniejszeniu liczby kradzieży zegarków. Pierwsza operacja, od października do grudnia 2022 roku, zaowocowała 28% spadkiem zgłoszonych kradzieży zegarków w trzymiesięcznym okresie.

Druga operacja, od marca do października zeszłego roku, doprowadziła do dalszego spadku liczby rabunków w celowanych obszarach o 16%.

Policja stosowała różnorodne taktyki, w tym patrole o wysokiej widoczności i interwencje oparte na wywiadzie, aby zapobiegać tym przestępstwom. Radzili publicznie, aby byli świadomi swojego otoczenia, zwłaszcza gdy noszą drogie zegarki, i aby zapewnili ich ubezpieczenie.

Podejście to odzwierciedla determinację Policji Metropolitalnej do stosowania innowacyjnych metod i precyzyjnych taktyk w walce z zorganizowaną i okazjonalną przestępczością w Londynie