Frog ostatecznie całkowicie uniewinniony. Wina przepisów?

Pirat drogowy “Frog” ostatecznie uniewinniony przez Sąd Najwyższy

Robert N., znany jako “Frog”, został ostatecznie uniewinniony przez Sąd Najwyższy w sprawach dotyczących niebezpiecznej jazdy w Warszawie i pod Kielcami w 2014 roku. Sąd Najwyższy oddalił kasację złożoną przez prokuraturę od wyroku II instancji, uznając ją za bezzasadną​.

Sprawa “Froga” związana była z dwoma zarzutami: pierwszy dotyczył jazdy na trasie pod Kielcami z prędkością ok. 240 km/h, drugi – jazdy ulicami Warszawy. W obu przypadkach Robert N. jechał w sposób agresywny i niebezpieczny, zajeżdżając drogę i ignorując sygnały policji. Prokuratura uznała, że jego styl jazdy mógł grozić katastrofą.

W 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa skazał “Froga” na 2,5 roku więzienia za jazdę pod Kielcami, lecz uniewinnił go w “wątku warszawskim”. W 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił ten wyrok, uniewinniając “Froga” także z pierwszego zarzutu.

Oskarżony nie wyczerpał znamion sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, ponieważ pomimo brawurowej jazdy, poruszając się z dużą prędkością i powodując dezorganizację na drodze, oskarżony w krytycznym czasie panował nad swoim pojazdem “- uznał Sędzia Sądu Rejonowego.

Sąd Najwyższy uznał, że w sprawie nie doszło do “zagrożenia katastrofą”, które według orzecznictwa musi dotyczyć co najmniej 10 osób. W tym przypadku zagrożenie dotyczyło czterech osób​.

“Historia ‘Froga’ nauczyła nas, że popełnianych po kolei wykroczeń w ruchu drogowym nie da się w prosty sposób zsumować: z wielu pojedynczych wykroczeń nie da się zrobić w sumie jednego przestępstwa. Nie zawsze będzie to sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy z art. 174 k.k.” – napisał karnista pisał dr Małecki. Dlatego właśnie w przypadku “Froga” ocenie sądu zostały poddane jedynie fragmenty nagrań, takie jak np. 12 sekund z trwającego pół godziny rajdu po mieście.