“Policja musi ostro reagować na przejawy agresji dot. płci czy orientacji seksualnej”

Dziś w o godz. 13:00 miała miejsce konferencja prasowa z udziałem nowego ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego z udziałem członków kierownictwa MSWiA.

Służby mundurowe zostały przypisane wiceministrowi Czesławowi Mroczkowi. Urodził się 20 lipca 1964 r. w Kałuszynie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1998 był kierownikiem urzędu rejonowego w Mińsku Mazowieckim. W latach 1998-2005 zajmował stanowisko starosty mińskiego. Od 2005 r. jest Posłem na Sejm RP. W latach 2011-2015 zajmował stanowisko wiceministra obrony narodowej.

Jedną z pierwszych decyzji będzie wypracowanie systemu związanego z jakością i szybkością działania służb w zakresie zagrożeń dzieci “Jedną na pewno z pierwszych decyzji które będziemy państwu komunikować będą decyzje związane z jakością i szybkością działania służb właśnie w zakresie zagrożeń przed najmłodszymi przed dziećmi, to wydaje się sytuacja krytyczna i szalenie szalenie istotne” – powiedział na konferencji  szef MSWiA

Była też mowa o przewróceniu szacunku do zawodu policjanta: “Mogę zadeklarować w imieniu się swoimi panów ministrów, że przywrócimy szacunek do munduru przywrócimy odpowiedzialność wśród policjantów, zlikwidujemy to wszystkie polityczne naciski na policję, które były zmorą dla zwykłych policjantów.” – Podsumował Minister MSWiA

Kwestia zapory i sytuacji na granicy z Białorusią.

Poruszono też kwestii granicy z Białorusią. Minister MSWiA w swoim wystąpieniu zapowiedział przeprowadzenie audytu w resorcie oraz w służbach. Podkreślił, że taki audyt jest standardową praktyką i ma na celu dokładne przeanalizowanie działania wszystkich służb. W szczególności skupił się na kwestii zapory granicznej, która według niego nie spełnia w pełni swoich funkcji. Minister zaznaczył, że dane dotyczące efektywności zapory nie są zadowalające i że jego poprzednicy bronili się argumentem, iż te dane są niejednoznaczne.

Zapowiedział również, że po audycie zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany techniczne, by poprawić funkcjonowanie zapory i zwiększyć bezpieczeństwo granic. Minister wyraził przekonanie o zaangażowaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej w zapewnienie bezpieczeństwa granic i podkreślił, że inwestycje w zaporę powinny realnie wspierać ich pracę.

Na pytanie dziennikarzy czy Straż Graniczna zaprzestanie stosowania tzw. Push Back-ów, zapowiedział opracowanie odpowiednich dokumentów prawnych oraz dalsze rozmowy ze Strażą Graniczną w tym zakresie. Na konkretne efekty i wnioski z tych rozmów musimy jeszcze poczekać.

Na pytania dziennikarzy, szef MSWiA potwierdził także 20% podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników MSWiA. “projekt budżetu zostanie skierowany do sejmu jeszcze w przyszłym tygodniu” powiedział Marcin Kierwiński.

Minister MSWiA na konferencji prasowej powiedział, że będzie prosił pana Ministra Mroczka, odpowiadającego w MSWiA za policję, by policja szczególnie ostro reagowała na wszelkie przejawy nienawiści, agresji, którj źródłami są fobie religijne, kwestie dotyczące płci czy orientacji seksualnej. “Będę prosił pana Ministra Mroczka i policję żeby szczególnie mocno reagowała na wszelkie przejawy nienawiści, agresji, której której źródłami są nie wiem, jakieś fobie religijne, kwestie dotyczące płci, orientacji seksualnej. Tak policja musi na to bardzo ostro reagować.” Powiedział na koniec konferencji szef MSWiA.