Postępowanie dyscyplinarne wobec policjantów z Andrychowa

Komisariat Policji w Andrychowie, po zdarzeniach z 28 listopada br. i poszukiwaniu 14-letniej dziewczynki, poddany został szczegółowej kontroli. Polecenie przeprowadzenia kontroli wydał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Kontrola obejmowała szeroki zakres działań, w tym analizę zapisów z monitoringu, przeanalizowanie rozmów telefonicznych oraz ocenę działań policjantów i procesu podejmowania decyzji.

Wyniki kontroli potwierdziły, że policjanci z Andrychowa podjęli szereg działań, między innymi sprawdzenia w szpitalach, wysłanie informacji do sąsiednich jednostek, kontakt z lokalnym przewoźnikiem autobusowym oraz sprawdzenia w bazach danych. Sporządzono także wniosek o zlokalizowanie numeru telefonu zaginionej oraz wcześniejsze wezwanie przewodnika z psem tropiącym do służby.

Opracowano komunikat dla mediów i umieszczono go na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Jednakże, w trakcie analizy tych działań, zauważono prawdopodobieństwo wystąpienia uchybień proceduralnych.

W związku z tym, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zdecydował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko czterem policjantom z Andrychowa.

Dodatkowo, Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi śledztwo w tej sprawie. Brak wypowiedzi małopolskiej Policji w mediach w ostatnich dniach wynikał z potrzeby zakończenia czynności kontrolnych i możliwości przedstawienia oficjalnego stanowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *