Francuska policja nielegalnie korzystała z systemu rozpoznawania twarzy

Francuska policja narodowa zaczęła tajemniczo korzystać z oprogramowania do rozpoznawania twarzy opracowanego przez izraelską firmę Briefcam w 2015 roku. Zakup tego oprogramowania był krokiem mającym na celu wzmocnienie zdolności nadzorczych organów ścigania. Jednakże, nie ujawniono publicznie tej decyzji, co wskazuje na tajność operacji.

Cel Wykorzystania Oprogramowania: Głównym celem wykorzystania tego oprogramowania było analizowanie obrazów z kamer monitoringu w celu identyfikacji i śledzenia osób. Dzięki technologii rozpoznawania twarzy, policja mogła szybko przeszukiwać duże ilości danych wizualnych, co miało pomóc w rozwiązywaniu spraw kryminalnych oraz w monitorowaniu bezpieczeństwa publicznego.

Sposób Wykorzystania i Skala Operacji: Informacje na temat dokładnego sposobu wykorzystania oprogramowania przez policję są ograniczone, jednak wynika z nich, że było ono stosowane do analizy obrazów z kamer miejskich i może być wykorzystywane do identyfikacji osób w tłumie lub śledzenia ich ruchów w czasie rzeczywistym.

 

Ujawnienie i Reakcje: Informacja o nielegalnym wykorzystaniu oprogramowania przez francuską policję została ujawniona dzięki śledztwu niezależnej redakcji śledczej Disclose. Ujawniono, że pomimo istniejącego zakazu wykorzystywania systemów biometrycznych przez organy ścigania we Francji, policja narodowa kontynuowała używanie tego narzędzia przez osiem lat. Wywołało to liczne kontrowersje i pytania dotyczące legalności oraz etyki takich praktyk, zwłaszcza w kontekście ochrony prywatności i praw obywatelskich.

Konsekwencje i Dalszy Rozwój Sytuacji: Skutki tej afery są nadal przedmiotem dyskusji. Z jednej strony podkreśla ona potrzebę transparentności i regulacji w zakresie wykorzystania technologii nadzorczych przez organy ścigania. Z drugiej strony, wskazuje na rosnącą zależność od zaawansowanych technologii w działaniach policyjnych i bezpieczeństwa, co rodzi pytania o równowagę między bezpieczeństwem a prywatnością.

Wraz z dalszym rozwojem sytuacji i odpowiedziami ze strony rządu francuskiego oraz innych zainteresowanych stron, historia ta może nadal ewoluować, podkreślając znaczenie zarówno technologicznych innowacji, jak i odpowiedzialnego ich wykorzystania.