Żołnierz na granicy postrzelił nielegalnego migranta

Na granicy polsko-białoruskiej doszło do incydentu, w wyniku którego nielegalny imigrant został postrzelony przez żołnierza Wojska Polskiego. Sprawa jest obecnie badana przez Żandarmerię Wojskową i prokuraturę, a ranny migrant trafił do szpitala w Hajnówce.

Zdarzenie miało miejsce w województwie podlaskim, gdzie w ostatnich miesiącach narastały napięcia związane z próbami nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej. Nielegalni migranci próbujący przedostać się z terytorium Białorusi do Polski stanowią poważne wyzwanie dla służb granicznych i wojskowych.

Zastępca do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Białystok – Północ, prokurator Radosław Wiszenko, poinformował, że obecnie to Żandarmeria Wojskowa prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według dostępnych informacji, incydent miał miejsce wskutek nieszczęśliwego wypadku, a konkretnie potknięcia się przez żołnierza Wojska Polskiego. To jednak dopiero w trakcie dochodzenia zostanie dokładnie ustalone, co wydarzyło się na granicy.

Wszelkie dokumenty i dowody związane z tym incydentem zostały zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową. Planuje się ich przekazanie do prokuratury w najbliższym czasie, co pozwoli na dalsze prowadzenie śledztwa.

Incident na granicy polsko-białoruskiej podkreśla trudności i wyzwania związane z napływem nielegalnych migrantów oraz potrzebę podejmowania działań mających na celu rozwiązanie tego problemu. Jednocześnie wskazuje na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na granicach.