[Film] Wyzywała policjantów, stawiała opór. Znamy stanowisko policji

Policja została wezwana na miejsce w związku z zakłócaniem ciszy nocnej, kobieta wpuściła policjantów do mieszkania, ale odmówiła wylegitymowania się. W związku z powyższym policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu i doprowadzeniu kobiety na komisariat w celu ustalenia jej danych osobowych. Kobieta odmówiła, wyzywała policjantów i stawiała czynny opór, w związku z tym, że inna osoba będąca w mieszkaniu nie wykonywała poleceń nieprzeszkadzania w wykonywanych czynnościach, użyto gazu pieprzowego.

Poniżej przedstawiamy pełne stanowisko złotoryjskiej policji:

W związku z nierzetelnymi i niepotwierdzonymi informacjami na temat interwencji przeprowadzonej w Złotoryi w dniu 31 sierpnia 2023 roku, które pojawiły się w social mediach i na jednym z legnickich portali informacyjnych, należy zaznaczyć, że w tym dniu, po godzinie 1 w nocy, funkcjonariusze interweniowali w jednym z mieszkań, w związku z otrzymanym wcześniej zgłoszeniem dotyczącym zakłócania spoczynku nocnego. Gdy policjanci dotarli na miejsce, będąc na korytarzu, potwierdzili dobiegającą ze wskazanego mieszkania bardzo głośną muzykę i rozmowy przebywających tam osób. Drzwi otworzyła młoda kobieta, która w związku z interwencją poprosiła mundurowych o wejście do mieszkania.

Kobieta potwierdza ten fakt na opublikowanym w social mediach nagraniu, które jednak przedstawia jedynie wycinek przeprowadzanej interwencji. Nie doszło w tym przypadku do siłowego lub nieuprawnionego wejścia do mieszkania przez interweniujących funkcjonariuszy. Policjanci weszli do lokalu za zgodą i wyraźnym przyzwoleniem kobiety.

Mundurowi poinformowali kobietę, że przyjechali, ponieważ otrzymali zgłoszenie od lokatorów budynku, którym przeszkadzała głośna muzyka i rozmowy dobiegające z ich mieszkania. Wytłumaczyli, że takie zachowanie wyczerpuje znamiona wykroczenia opisanego w art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń. Następnie mundurowi przystąpili do czynności legitymowania kobiety i pozostałych osób przebywających w mieszkaniu. Kobieta odmówiła podania danych osobowych, wobec czego policjanci poinformowali ją o popełnieniu przez nią wykroczenia z art. 65 § 2 kodeksu wykroczeń i w przypadku dalszej odmowy podania danych osobowych możliwości jej zatrzymania na podstawie art. 45 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz doprowadzeniu jej do jednostki Policji celem ustalenia oraz potwierdzenia jej danych.

Policjanci wielokrotnie wzywali kobietę do przekazania danych, jednak stawiała ona opór, reagowała wyzwiskami i wulgaryzmami kierowanymi wobec funkcjonariuszy. Jedna z osób przebywających w mieszkaniu swoim zachowaniem również istotnie utrudniała przeprowadzenie interwencji. Mężczyzna ten wielokrotnie był wzywany przez mundurowych do zachowania zgodnego z prawem i zachowania dystansu od interweniujących policjantów. Był informowany także o możliwości użycia wobec niego środków przymusu bezpośredniego.

Ponieważ kobieta w dalszym ciągu odmawiała przekazania danych, policjanci podjęli decyzję o doprowadzeniu jej do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi w celu ustalenia jej tożsamości. W związku z faktem, iż kobieta stosowała bierny, a następnie czynny opór – odpychając interweniującego policjanta, mundurowi użyli wobec niej środków przymusu bezpośredniego powodujących możliwie najniższą dolegliwość ich wykorzystania, czyli siły fizycznej oraz kajdanek na ręce założone z tyłu. Jednakże kobieta starała się uniemożliwić przeprowadzenie tych czynności, wyrywając się.

W pewnym momencie, w wyniku działań kobiety mających na celu utrudnienie wykonywania czynności przez policjantów, górna część garderoby kobiety nieznacznie podsunęła się do góry, odsłaniając fragment tułowia. Kiedy tylko kobieta zwróciła na to uwagę, jeden z policjantów poprawił tę część odzieży.

Kiedy funkcjonariusze wyprowadzili kobietę z mieszkania na korytarz, przemieszczając się jedynie o kilka metrów od drzwi wejściowych jej lokalu, kobieta zdecydowała, że jednak przekaże mundurowym swoje pełne dane. Po sprawdzeniu ich w policyjnych systemach została zwolniona i poinformowana o sporządzeniu dokumentacji celem skierowania do sądu wniosku o ukaranie, w związku z popełnionymi wykroczeniami z art. 51 § 1, 65 § 2 i 65a kodeksu wykroczeń tj. zakłócanie spokoju i porządku publicznego, nieudzielenie danych podczas czynności legitymowania oraz niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza.

Mężczyzna utrudniający przeprowadzenie interwencji odmówił podania swoich danych osobowych. Wobec czego został poinformowany o skierowaniu wniosku do sądu w związku z popełnionymi przez niego wykroczeniami z art. 65 § 2 i 65a kodeksu wykroczeń tj. nieudzielenie danych podczas czynności legitymowania oraz niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza.

W celu kompleksowego wyjaśnienia przebiegu i okoliczności tej sprawy oraz w związku z pojawiającymi się na jej temat nierzetelnymi oraz niepotwierdzonymi informacjami – w social mediach oraz na jednym z legnickich portali informacyjnych, Komendant Powiatowy Policji w Złotoryi zlecił wykonanie czynności policyjnym komórkom kontrolnym, które są obecnie kontynuowane. Do chwili obecnej nie wykazały one, aby w trakcie interwencji z dnia 31 sierpnia 2023 roku w jednym z mieszkań na terenie Złotoryi doszło ze strony funkcjonariuszy do naruszenia prawa.

Jednocześnie apelujemy o nierozpowszechnianie informacji, które są nieprawdziwe.

Przypominamy również, że czynność legitymowania jest standardową i obowiązującą funkcjonariuszy procedurą. Osoby lekceważące prawny obowiązek udzielenia danych osobowych policjantom muszą liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.”

Źródło zdjęcia: kadr z filmiku  youtube.pl/TV Regionalna pl

Zobacz nagranie: