W końcu! Znana rodzina stalkerów została aresztowana!

W Dębicy, województwo podkarpackie, doszło do odwołania prokuratora rejonowego. Decyzję podjął Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Powodem były zaniedbania w sprawie nękania sąsiadów w gminie Czarna, powiat dębicki.

Prokuratura Rejonowa w Dębicy prowadziła trzy postępowania w tej sprawie, które zakończyły się odmową wszczęcia postępowania i umorzeniami. W tych postępowaniach wykazano liczne uchybienia, takie jak brak działania, niezabezpieczanie dowodów czy nieprzestrzeganie terminów procesowych.

Dopiero po interwencji Prokuratury Krajowej postępowania zostały wznowione i połączone z czwartym, jeszcze trwającym postępowaniem. Wcześniejsze postępowania dotyczyły podobnych przestępstw dokonanych przez te same osoby. W jednym z nich trzy osoby zostały skazane, ale Sąd Najwyższy uchylił wyroki i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W związku z tym Prokurator Generalny podjął decyzję o odwołaniu prokuratora rejonowego w Dębicy.

72-letniej Małgorzacie K., 40-letniemu Andrzejowi K. i 36-letniej Małgorzacie K., mają zarzuty  uporczywego nękania sąsiadów dokonanego w latach 2021-2023, a także grożenia im pozbawieniem życia.

Jak powiedział prokurator Karol Borchólski: “Z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzani skierowali zażalenia na te postanowienia, jednak sąd okręgowy utrzymał w mocy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *