Connect with us

Ciekawostki

Trzeci oficer


Polska policja od 2019 roku na podstawie rozporządzenia nr 63 Komendanta Głównego Policji regularnie wykorzystuje drony podczas różnych zadań operacyjnych, głównie do poszukiwań osób zaginionych oraz coraz częściej do śledzenia piratów drogowych. 

Tym ostatnim już od 17 września będą przyznawane punkty karne w nowej wysokości.

Za przekroczenie prędkości bez względu na rodzaj drogi otrzymamy :

Przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
Przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
Przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny.

W 21 przypadkach można otrzymać 15 punktów karnych za jedno wykroczenie – wcześniej ustawodawca przewidywał w takich sytuacjach od 10 do 13 punktów karnych.
Poniżej lista wykroczeń w nowej odsłonie:
-sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
-kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
-kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
-nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
-używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
-omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
-wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
-nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
-niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
-niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
-niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
-niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
-niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
-przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
-niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
-naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
-naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
-naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
-jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
-przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
-przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

17 września kończy się również możliwość szkolenia umożliwiającego redukcję uzbieranej liczby punktów karnych.
Mandaty za wykroczenia drogowe w warunkach recydywy będą w podwójnej wysokości.
5 tys. zł to najwyższy mandat, jaki możemy otrzymać od funkcjonariusza policji, a na 30 tys. zł grzywny mogą liczyć ci, którzy staną przed sądem.
Chyba warto zdjąć nogę z gazu, tym bardziej, że z góry trzeci oficer patrzy…

Kliknij by skomentować

Z Kraju

Ze Świata

Filmiki